Past Events

חיבוק חינם Free Hugs

27 Apr 10:45 - 14:00 27 Apr 10:45 - 14:00 - Tel Aviv Tel Aviv
Rabin Square Rabin Square
English below גרתי בלונדון כשעולמי התהפך והייתי צריך לחזור הביתה. כאשר המטוס שלי נחת בסידני, כל מה שעזבתי מאחור היה תיק מלא בגדים ושק מלא צרות. אף אחד לא רצה לקבל אותי בחזרה, א   More info

צעדת השרמוטות תל-אביב-יפו 2018 Slut Walk TLV

04 May 10:00 - 14:00 04 May 10:00 - 14:00 - Tel Aviv Tel Aviv
Rabin Square Rabin Square
English below/للعربي ة Русский ниже אתן מאמינות חברות? עוד שנה עברה ודבר לא השתנה! גם השנה הצטרפו לרשימה האינסופית נשים רבות שנפגעו והוטלה עליהן האחריות לפגיעה. גם השנה לא יכולנו...   More info


© 2018 Siguez