Past Events

הרואה והנראה- מבוא לשורש ההבחנה של היוגה

21 Apr 18:00 - 19:30 21 Apr 18:00 - 19:30 - Tel Aviv Tel Aviv
Ra'anan Studio רענן יוגה פלורנטין Ra'anan Studio רענן יוגה פלורנטין
שתי ציפורים יושבות על עץ, חברות. האחת מתבוננת, השנייה אוכלת מן הפירות מונדקה אופנישד. היוגה היא הפן המעשי של פילוסופיית הסמקהייה, היא נשענת על תפיסת המציאות לפיה יש רואה ונראה...   More info


© 2018 Siguez