Past Events

TAIKO LIFE ההופעה !

05 May 20:30 - 22:30 05 May 20:30 - 22:30 - Tel Aviv Tel Aviv
פאפאיתו papaito פאפאיתו papaito
אז אנחנו מתאמנים ומתאמנים ויוצרים יצירות חדשות ומתאמנים ומתאמנים, ואת כל היצירות שאתם מכירים אנחנו כל הזמן משפרים מדייקים מעלים רמה, תדר, נוכחות, כוונה... לתת את המופע הטוב ביותר...   More info


© 2018 Siguez