Past Events

דיין ג'ו פול אמרבולה ליאור גקלר בגן אדלשטיין

19 Feb 17:00 - 19:00 19 Feb 17:00 - 19:00 - Tel Aviv Tel Aviv
גן ילדים אדלשטיין - Kindergarten Edelstein גן ילדים אדלשטיין - Kindergarten Edelstein
גן אדלשטיין ממשיך את סידרת ההופעות לילדים והורים בבית החדש! הפעם יופיעו אצלינו מוזיקאים מדהים מלא כשרון דיין ג'ו ופול אמרבולה מברלין ומורה מוסיקה שלנו ליאור גקלר! אנחנו בטוחים שגם...   More info


© 2018 Siguez