Past Events

טיול אופנועים ברומניה - מועד אוגוסט 2018

05 Aug 07:00 - 11 Aug 23:00 05 Aug 07:00 - 11 Aug 23:00 - Tel Aviv Tel Aviv
ISROM Smart-Travel ISROM Smart-Travel
טיול אופנועים ברומניה מועד אוגוסט 2018! ההרשמה לטיול אופנועים ברומניה מסלול חדש החלה! מהרו להירשם, נשארו מקומות אחרונים. מסלול חדש, בצפון רומניה, הכולל את שני המסלולים עוצרי נש   More info


© 2018 Siguez