הדס סלוין: לנפץ את מיתוס המוח

23 Jan 20:30 - 22:00 23 Jan 20:30 - 22:00 - Tel Aviv Tel Aviv
BuXa BuXa
האם אנחנו משתמשים רק ב10 מהמוח? האם מוח גדול יותר זה טוב יותר? מה ההבדל בין ההמיספרה הימנית והשמאלית, אם הוא בכלל קיים? האם המוח של אינשטיין היה גדול במיוחד? או אולי דגים זוכר   More info


© 2018 Siguez