DANCE FOR LIFE

27 Apr 15:00 - 28 Apr 07:00 27 Apr 15:00 - 28 Apr 07:00 - Sde Boker Sde Boker
שנטי במדבר שנטי במדבר
(For English scroll down) ברגע שאנחנו בוחרים להיכנס למסע הפרפר, אנחנו מוכנים ואמיצים לעשות שינוי, להתפתח, לצמוח ולעוף. כך גם עם כל ילד שבוחר ונכנס לבית השנטי, הוא בוחר בטרנספורמצ   More info

TERRA - Solstice 22-23.6.18

22 Jun 16:00 - 23 Jun 16:00 22 Jun 16:00 - 23 Jun 16:00 - Sde Boker Sde Boker
חאן השיירות חאן השיירות
מעטים הרגעים בחיים שבהם אנו נחשפים לרגע מזוקק של חופש והתמסרות. כאלו הם הרגעים שלנו ברחבה ובאוטונומיה של מסיבות טרה , והכל מתחיל מתשוקה נקודת ההתחלה של כל פסגה. תשוקה בוערת שגוברת...   More info


© 2018 Siguez