TERRA - Solstice 22-23.6.18

22 Jun 16:00 - 23 Jun 16:00 22 Jun 16:00 - 23 Jun 16:00 - Sde Boker Sde Boker
חאן השיירות חאן השיירות
מעטים הרגעים בחיים שבהם אנו נחשפים לרגע מזוקק של חופש והתמסרות. כאלו הם הרגעים שלנו ברחבה ובאוטונומיה של מסיבות טרה , והכל מתחיל מתשוקה נקודת ההתחלה של כל פסגה. תשוקה בוערת שגוברת...   More info


© 2018 Siguez