מעגל תנופה - ראש העין | נשים עצמאיות עושות נטוורקינג וקהילה

09 Apr 09:30 - 12:30 09 Apr 09:30 - 12:30 - Rosh Ha`Ayin Rosh Ha`Ayin
Rosh Ha`Ayin, Hamerkaz, Israel Rosh Ha`Ayin, Hamerkaz, Israel
אנו מזמינות אותך למפגש של קבוצת ראש העין בארגון מעגל תנופה להכיר, ללמוד, לצמוח יחד! שלושת הסיבות שלך להצטרף למפגש של מעגל תנופה: 1 כי אצלנו יכירו אותך המון בעלות עסקים שימליצו על   More info


© 2018 Siguez