Past Events

עבודת הכהן - מופע תיאטרון מוסיקלי משירתו של לאונרד כהן

25 Apr 20:30 - 21:30 25 Apr 20:30 - 21:30 - Jerusalem Jerusalem
תיאטרון האינקובטור - Incubator Theater תיאטרון האינקובטור - Incubator Theater
'עבודת הכהן' מופע מוסיקלי תיאטרלי מיצירתו של לאונרד כהן. רבים משיריי הם תפילות מעורפלות ...קשה לתת פרשנות לתפילה...כשאתה מוצא את עצמך בנוף ההוא שבו הדבר היחידי שאתה יכול לעשות...   More info


© 2019 Siguez