Past Events

סימטריה באריזה

21 May 12:30 - 14:20 21 May 12:30 - 14:20 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
פרופ' דב לוין, הפקולטה לפיזיקה הטכניון ככלל, ההרצאות תתקיימנה בין השעות 12:30 ועד 13:45 באולם צ'רציל ולאחריהן תינתן לקהל אפשרות לשאול שאלות עד לשעה 14:20. שימו לב כי ייתכנו ש   More info

שדות וסימטריה ביקום הקוונטי

28 May 12:30 - 14:20 28 May 12:30 - 14:20 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
פרופ' ירון עוז, רקטור אוניברסיטת תל אביב -איך מזהים סימטריה של הטבע? -מה חשיבותו של השדה הקוונטי? -מה טוענת תורת מיתרי על? ככלל, ההרצאות תתקיימנה בין השעות 12:30 ועד 13:45...   More info

סימטריה ושבירת סימטריה בתהליך ההתפתחות של אורגניזם

04 Jun 12:30 - 14:20 04 Jun 12:30 - 14:20 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
פרופ' ארז בראון, הפקולטה לפיזיקה הטכניון -מה משותף לתהליכי היווצרות תבניות בטבע הדומם והחי? -מהם התהליכים המובילים לשבירת סימטריה ויצירת תצורות פונקציונליות בעובר המתפתח? -מהם...   More info

תחרות לטינו ביט הפתוחה 2018 ונשף הריקודים השנתי

08 Jun 21:00 - 09 Jun 06:00 08 Jun 21:00 - 09 Jun 06:00 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
רקדנים ורקדניות יקרים, אנו עדים בשנים האחרונות לתנופה אדירה בענף התחרותי של הריקודים הלטיניים בישראל. התהליך המבורך נתן ערך מוסף לריקודים הללו כספורט מלבד היותם ריקודים חברתיים...   More info

מקור היסודות הכבדים, גלי כבידה וכוכבי ניוטרון

11 Jun 12:30 - 14:20 11 Jun 12:30 - 14:20 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
פרופ' ברק קול, הפקולטה לפיזיקה האוניברסיטה העברית ככלל, ההרצאות תתקיימנה בין השעות 12:30 ועד 13:45 באולם צ'רציל ולאחריהן תינתן לקהל אפשרות לשאול שאלות עד לשעה 14:20. שימו לב כי   More info

ההרכב האטומי של תמונות - גישות חדשניות בעיבוד תמונות

18 Jun 12:30 - 14:20 18 Jun 12:30 - 14:20 - Haifa Haifa
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | Technion
פרופ' מיכאל אלעד, הפקולטה למדעי המחשב טכניון -עיבוד תמונות היכרות ראשונית -מודלים וחשיבותם בטיפול במידע -ייצוגים דלילים ככלל, ההרצאות תתקיימנה בין השעות 12:30 ועד 13:45 באולם צ...   More info


© 2018 Siguez