הרצאת אורח: מרחב אזורי משותף - כרמיאל כעיר אומנה // ד"ר דנה שבח

14 Dec 09:00 - 11:00 14 Dec 09:00 - 11:00 - Haifa Haifa
החממה החברתית בטכניון Social Hub Technion החממה החברתית בטכניון Social Hub Technion
להפיכת המרחב העירוני בערים רבות בישראל למרחב בין תרבותי יש השלכות תכנוניות, חברתית וקהילתיות. במסגרת ההרצאה, יוצגו רבדים שונים של שונות עירונית : בהקשר הדתי, בהקשר האתנו-לאומ   More info

הרצאת אורח: חיפה - מציאות לחזון של עיר משותפת / רולי רוזן

28 Dec 09:00 - 10:30 28 Dec 09:00 - 10:30 - Haifa Haifa
החממה החברתית בטכניון Social Hub Technion החממה החברתית בטכניון Social Hub Technion
  More info


© 2017 Siguez