Past Events

מיקי מלץ | 4 הטעויות שכל הכותבים המתחילים עושים

16 Apr 19:00 - 20:00 16 Apr 19:00 - 20:00 - Haifa Haifa
Nola Socks Pub Nola Socks Pub
למה מסוכן לעצב את הגיבור שלכם בצלמכם ובדמותכם? מהי הטעות שדווקא הכותבים הכי מוכשרים נופלים בה? ומה גורם לקורא להיקשר לספר ולקרוא אותו עד הסוף? מחיר כרטיס: 60 ש ח שימו ! לא תה   More info


© 2018 Siguez