Past Events

Music Jam

16 Nov 21:30 - 17 Nov 00:00 16 Nov 21:30 - 17 Nov 00:00 - Haifa Haifa
HOUSE Gallery hazmaut 92 Haifa בית גלריה רח העצמאות 92 חיפה HOUSE Gallery hazmaut 92 Haifa בית גלריה רח העצמאות 92 חיפה
דברים טובים הופכים למסורת. אם עוד לא הייתם בבית הגלריה ביום חמישי תבואו השבוע! אם הייתם בטוחים שנראה אתכם שוב. שילוב של מבנה קשתות, אומנות ואווירה ביתית עם נגנים מוכשרים מאלתרים...   More info


© 2017 Siguez